Meer informatie over uw Whk beschikking en toegewezen WGA & ZW uitkeringen? Bel ons: 0521 - 72 58 51

Loondoorbetaling bij ziekte & WIA

Het nieuwe wetsvoorstel beoogt  om de loondoorbetalingsverplichtingen voor de werkgevers duidelijker, makkelijker en goedkoper te maken.

Eén van deze voorstellen is dat het medisch advies van de bedrijfsarts bij de toets op de re-integratie inspanningen leidend zal zijn.

De verzekeringsarts zal dit advies niet langer ter discussie stellen waarmee een loonsanctie op medische gronden niet meer kan leiden tot een loonsanctie.

Indien er andere verplichtingen vanuit de Wet verbetering Poortwachter niet of onvoldoende zijn nagekomen, kan er nog steeds een loonsanctie volgen. Wilt u meer weten neem dan klik op onderstaande link of neem contact met ons op.
https://www.internetconsultatie.nl/wetsvoorstel_maatregelen_loondoorbetaling_bij_ziekte_en_wia

Terug naar actueel