Meer informatie over uw Whk beschikking en toegewezen WGA & ZW uitkeringen? Bel ons: 0521 - 72 58 51

WGA Bankgarantie in plaats van WGA verzekering of UWV

In 2017 zijn WGA Vast en Flex samengevoegd. Werkgevers stonden voor de keuze om eigenrisico drager te blijven of terug te keren naar het UWV. Werkgevers die in 2017 hebben gekozen om voor het WGA risico eigenrisicodrager te blijven dan wel te worden, staan anno 2020 opnieuw voor de keuze om wel of geen eigenrisicodrager te blijven of terug te keren naar het UWV.

Werkgevers die eigenrisicodrager zijn hebben veelal gekozen voor een verzekeringsoplossing. De praktijk leert dat de verzekeringspremies over het algemeen aanzienlijk zijn en dat de re-integratie van (ex) werknemers die ingestroomd zijn in de WGA, niet leidt tot een beter resultaat dan bij het UWV, ook al pretendeert men anders. Daarnaast stijgt de verzekeringspremie als er instroom in de WGA plaatsvindt, maar ook wanneer het lang verzuim (44 dagen en langer) stijgt, waarbij nog helemaal niet vaststaat of zieke werknemers ook de wachttijd van twee jaar vol zullen maken.

WGA bankgarantie

Eigenrisicodragen middels een bankgarantie is een zuivere vorm eigenrisicodragen. In tegenstelling tot een verzekeringspremie of de gedifferentieerde premie bij het UWV is de instroom in de WGA niet het uitgangspunt maar het kredietrisico van de onderneming. De premie bedraagt niet meer dan 0,17% en de uitvoeringskosten tussen de 0,10% en 0,15% van de loonsom. Preventie en re-integratie inspanning komen direct ten goede aan de organisatie.

Voor wie

Grote ondernemingen met een loonsom van minimaal € 10 miljoen. Indien er sprake is van een holdingstructuur met meerdere werkmaatschappijen die gezamenlijk een loonsom hebben van € 10 miljoen is de WGA bankgarantie ook mogelijk. Wilt u meer weten neem dan contact met ons op.

Terug naar actueel