Meer informatie over uw Whk beschikking en toegewezen WGA & ZW uitkeringen? Bel ons: 0521 - 72 58 51

Publicatie gedifferentieerde premie 2020

Op 2 september zijn de gedifferentieerde premies 2020 gepubliceerd.

Kenmerken WGA
Het gemiddeld premieniveau van de WGA stijgt in 2020 beperkt. Het gemiddelde percentage stijgt van 0,75% naar 0,76%. De mate waarin de premie van het ene jaar op het andere jaar muteert is afhankelijk van de ontwikkeling van de uitkeringslasten ten opzichte van het premieplichtige loon.

In de premie berekening van 2020 komen de uitkeringen uit 2018 tot uitdrukking. De WGA bestaat uit uitkeringen voortkomend uit een vaste dienstverbanden (WGA Vast) en flexibele dienstverbanden (WGA Flex).
Uitkeringen worden maximaal 10 jaar aan de werkgever doorbelast middels de gedifferentieerde WGA premie.

Minimum premie grote werkgever 0,19% was 0,18%
Maximum premie grote werkgever 3,04% was 3,00%

Kenmerken ZW
De ziektewet premies stijgen in 2020. In de eerste plaats het gevolg van een sterke stijging van de uitkeringslasten. In 2019 zijn de ZW lasten sterker gestegen dan voorzien bij de premie vaststelling voor 2019. In 2020 wordt een verdere stijging van de uitkeringslasten verwacht. Oorzaak van deze stijging is de gunstige economische ontwikkeling waardoor het aantal flex werkers verder toeneemt.

Uitkeringen worden voor maximaal 2 jaar aan de werkgever doorbelast middels de gedifferentieerde ZW premie.

Minimum premie grote werkgever 0,13% was 0,10%
Maximum premie grote werkgever 2,08% was 1,72%

Sector 52 uitzendbedrijven

Minimum premie grote werkgever 0,13% was 0,10%
Maximumpremie grote werkgever 10,02% was 8,48%

Nieuwsgierig wat de financiƫle consequenties van de premiewijziging is voor uw organisatie? Maak gebruik van onze gratis QuickScan.

Terug naar actueel