Meer informatie over uw Whk beschikking en toegewezen WGA & ZW uitkeringen? Bel ons: 0521 - 72 58 51

Slapende dienstverbanden niet langer toegestaan

Slapende dienstverbanden zijn niet meer toegestaan om onder de transitievergoeding uit te komen. De Hoge Raad heeft dat besloten.

Naar schatting zijn er in Nederland enkele duizenden langdurig zieke werknemers die zonder loondoorbetaling toch op papier in dienst blijven bij een werkgever.

Na twee jaar ziekte krijgt een werknemer die nog steeds niet in staat is om te werken een arbeidsongeschiktheidsuitkering krachtens de WIA. De ontslagbescherming die gedurende de eerste twee jaar van ziekte geldt eindigt dan, waarbij een beƫindiging van de arbeidsovereenkomst logisch is. Vanwege de transitievergoeding gebeurt dat echter vaak niet.

Terug naar actueel