Meer informatie over uw Whk beschikking en toegewezen WGA & ZW uitkeringen? Bel ons: 0521 - 72 58 51

Actueel

Publicatie gedifferentieerde premie 2020

Op 2 september zijn de gedifferentieerde premies 2020 gepubliceerd. Kenmerken WGA Het gemiddeld premieniveau van de WGA stijgt in 2020 beperkt. Het gemiddelde percentage stijgt van 0,75% naar 0,76%. De mate waarin de premie van het ene jaar op het andere jaar muteert is afhankelijk van de ontwikkeling van de uitkeringslasten ten opzichte van het…

Lees verder

WGA Bankgarantie in plaats van WGA verzekering of UWV

In 2017 zijn WGA Vast en Flex samengevoegd. Werkgevers stonden voor de keuze om eigenrisico drager te blijven of terug te keren naar het UWV. Werkgevers die in 2017 hebben gekozen om voor het WGA risico eigenrisicodrager te blijven dan wel te worden, staan anno 2020 opnieuw voor de keuze om wel of geen eigenrisicodrager…

Lees verder

Loondoorbetaling bij ziekte & WIA

Het nieuwe wetsvoorstel beoogt  om de loondoorbetalingsverplichtingen voor de werkgevers duidelijker, makkelijker en goedkoper te maken. Eén van deze voorstellen is dat het medisch advies van de bedrijfsarts bij de toets op de re-integratie inspanningen leidend zal zijn. De verzekeringsarts zal dit advies niet langer ter discussie stellen waarmee een loonsanctie op medische gronden niet…

Lees verder

Vanaf 1 januari 2020 compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Het verschuldigd zijn van een transitievergoeding na een ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid wordt vaak als onrechtvaardig ervaren. Immers de werkgever heeft (veelal) al gedurende twee jaar het loon tijdens ziekte betaald en heeft kosten gemaakt gericht op de re-integratie van de werknemer in zijn bedrijf of bij een andere werkgever. Werkgevers worden daarom  gecompenseerd voor…

Lees verder