Meer informatie over uw Whk beschikking en toegewezen WGA & ZW uitkeringen? Bel ons: 0521 - 72 58 51

Diensten

Financieel casemanagement

De Nederlandse sociale wetgeving is complex en moeilijk te doorgronden. Aandacht voor besparingsmogelijkheden, subsidiekansen en de juistheid van beschikkingen van het UWV en/of Belastingdienst zijn cruciaal voor ieder bedrijf.

Meer informatie

Herbeoordeling Bezwaar & Beroep

Als werknemers twee jaar ziek zijn, worden zij door het UWV beoordeeld en komen mogelijk in aanmerking voor een WGA uitkering. Deze uitkeringen worden middels de gedifferentieerde WGA premie maal factor 1,4 weer in rekening gebracht bij de werkgever.

Meer informatie

Due Diligence Onderzoek

In geval van fusies en overnames verrichten wij onderzoek naar de ZW en WGA uitkeringen aan (ex) werknemers en de daarmee samenhangende kosten. Deze kosten zijn van invloed op de overname prijs.

Meer informatie