Meer informatie over uw Whk beschikking en toegewezen WGA & ZW uitkeringen? Bel ons: 0521 - 72 58 51

Diensten

Financieel casemanagement

De Nederlandse sociale wetgeving is complex en moeilijk te doorgronden. Aandacht voor besparingsmogelijkheden, subsidiekansen en de juistheid van beschikkingen van het UWV en/of Belastingdienst zijn cruciaal voor ieder bedrijf.

Meer informatie

Herbeoordeling, Bezwaar & Beroep

Als werknemers twee jaar ziek zijn, worden zij door het UWV beoordeeld en komen mogelijk in aanmerking voor een WGA-uitkering. Deze uitkeringen worden middels de gedifferentieerde WGA-premie maal factor 1,4 weer in rekening gebracht bij de werkgever.

Meer informatie

Due Diligence-onderzoek

In geval van fusies en overnames verrichten wij onderzoek naar de ZW- en WGA-uitkeringen aan (ex-)werknemers en de daarmee samenhangende kosten. Deze kosten zijn van invloed op de overnameprijs.

Meer informatie