Meer informatie over uw Whk beschikking en toegewezen WGA & ZW uitkeringen? Bel ons: 0521 - 72 58 51

Due Diligence Onderzoek

Bij fusies en/of overnames speelt de accountant een belangrijke rol. Voordat de overeenkomst tot stand komt wordt er veelal een due diligence onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is er op gericht om te voorkomen dat de overnemende partij, na de overname, wordt geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden (de bekende lijken in de kast). Onze ervaring is dat in deze onderzoeken niet, of niet voldoende wordt stilgestaan bij de sociale zekerheidsaspecten. Door het samengaan van twee bedrijven kan de overnemende partij ook ZW en WGA uitkeringsschade binnenhalen van de partij die wordt overgenomen. De financiƫle impact van mogelijke WGA uitkeringslasten, die nog maximaal 10 jaar in rekening wordt gebracht, is enorm. WGA Raadgevers brengt deze financiƫle impact op dossier niveau in kaart. Op dit vlak werken wij in opdracht van werkgevers, accountants en consultants.