Meer informatie over uw Whk beschikking en toegewezen WGA & ZW uitkeringen? Bel ons: 0521 - 72 58 51

Over WGA Raadgevers

Ons kantoor is gespecialiseerd in verzuimschadelastbeheersing en richt zich op grootzakelijke ondernemingen en instellingen. Werkgevers worden geconfronteerd met enorme kosten, wanneer (ex-)werknemers in aanmerking komen voor een ZW- en/of WGA-uitkering. Gezien onze jarenlange ervaring op dossierniveau en onze verzekeringstechnische achtergrond, zijn wij in staat om schadelastbeheersing te bewerkstelligen door middel van effectieve scans en oplossingen.

WGA Raadgevers is door het UWV aangewezen als professioneel rechtshulpverlener en wordt door het UWV in het bezit gesteld van alle relevante informatie op dossierniveau, medisch en niet medisch. Daarmee zijn wij in staat om direct een effectieve beoordeling uit te voeren en vervolgstappen te zetten.

WGA Raadgevers hanteert hoge kwaliteitseisen. Dit betekent dat we heldere afspraken maken over de inzet van specialisten en het te bereiken resultaat. Bij tussentijdse wijzigingen streven we ernaar dit uitdrukkelijk te bespreken met de opdrachtgever en vast te leggen, inclusief de gevolgen voor het plan van aanpak (indien aan de orde). Uitgangspunt is, dat onze activiteiten worden uitgevoerd met respect voor alle betrokken partijen. Daarnaast verzorgen wij presentaties voor groepen werkgevers, leidinggevenden, accountants en andere belangstellenden op ons vakgebied. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid geven wij gastcolleges op het HBO, om studenten inzicht te geven in de werking van de Wet Verbetering Poortwachter en de financiƫle consequenties van verzuim.

De activiteiten van WGA Raadgevers: