Meer informatie over uw Whk beschikking en toegewezen WGA & ZW uitkeringen? Bel ons: 0521 - 72 58 51

Financieel casemanagement

De Nederlandse sociale wetgeving is complex en moeilijk te doorgronden. Aandacht voor besparingsmogelijkheden, subsidiekansen en de juistheid van beschikkingen van het UWV en/of Belastingdienst zijn cruciaal voor ieder bedrijf.

Meer informatie

Herbeoordeling Bezwaar & Beroep

Als werknemers twee jaar ziek zijn, worden zij door het UWV beoordeeld en komen mogelijk in aanmerking voor een WGA uitkering. Deze uitkeringen worden middels de gedifferentieerde WGA premie maal factor 1,5 weer in rekening gebracht bij de werkgever.

Meer informatie

Generatiebeleid Fit met Pensioen

Vanuit goed werkgeverschap wordt de FIT naar Pensioen regeling aangeboden Een werknemer die kiest voor deze regeling blijft minimaal werkzaam voor 50% van het aantal contracturen.

Meer informatie

Due Diligence Onderzoek

In geval van fusies en overnames verrichten wij onderzoek naar de ZW en WGA uitkeringen aan (ex) werknemers en de daarmee samenhangende kosten. Deze kosten zijn van invloed op de overname prijs.

Meer informatie

Over WGA Raadgevers

Jarenlange ervaring

WGA Raadgevers is er op gericht om voor grote werkgevers de toegewezen WGA uitkeringsschadelast aanzienlijk te verlagen. Dit doen wij door het optimaal benutten van de wettelijke regelingen en het inzetten van herbeoordelingen / bezwaar en beroepsprocedures.

WGA Raadgevers is door het UWV aangewezen als professioneel rechtshulpverlener.

Meer informatie

Klanten
aan het woord

Meer referenties

Als assurantie tussenpersoon maken wij gebruik van de diensten van WGA Raadgevers. Het is echt ongelooflijk hoe zij ingewikkelde wetgeving op het gebied van verzuim, WGA en sociale wetgeving weten te vertalen naar voor een ieder te begrijpen uitleg. Bij groot zakelijke klanten nemen we graag een adviseur van WGA Raadgevers mee ter ondersteuning van…

Directeur Rozenburg Assuradeuren
Gé van de Brink