Meer informatie over uw Whk beschikking en toegewezen WGA & ZW uitkeringen? Bel ons: 0521 - 72 58 51

Financieel casemanagement

De Nederlandse sociale wetgeving is complex en moeilijk te doorgronden. Aandacht voor besparingsmogelijkheden, subsidiekansen en de juistheid van beschikkingen van het UWV en/of Belastingdienst zijn cruciaal voor ieder bedrijf.

Meer informatie

Herbeoordeling, Bezwaar & Beroep

Als werknemers twee jaar ziek zijn, worden zij door het UWV beoordeeld en komen mogelijk in aanmerking voor een WGA-uitkering. Deze uitkeringen worden middels de gedifferentieerde WGA-premie maal factor 1,4 weer in rekening gebracht bij de werkgever.

Meer informatie

Due Diligence-onderzoek

In geval van fusies en overnames verrichten wij onderzoek naar de ZW- en WGA-uitkeringen aan (ex-)werknemers en de daarmee samenhangende kosten. Deze kosten zijn van invloed op de overnameprijs.

Meer informatie

Over WGA Raadgevers

Jarenlange ervaring

WGA Raadgevers is er op gericht om voor grote werkgevers de toegewezen WGA-uitkeringsschadelast aanzienlijk te verlagen. Dit doen wij door het optimaal benutten van de wettelijke regelingen en het inzetten van herbeoordelingen/bezwaar- en beroepsprocedures.

WGA Raadgevers is door het UWV aangewezen als professioneel rechtshulpverlener.

Meer informatie

Wij werken o.a. voor

Klanten
aan het woord

Meer referenties

Wij werken al vele jaren samen met het specialistisch team van WGA Raadgevers. In onze branche worden wij geconfronteerd met torenhoge premies wanneer er (ex) werknemers instromen in de ZW en/of WGA. Omdat vooral de eerste jaren de grootste financiĆ«le impact hebben leggen wij alle UWV beslissingen voor aan het team van WGA Raadgevers. In…

Directeur Power company
Danielle van der Ploeg