Meer informatie over uw Whk beschikking en toegewezen WGA & ZW uitkeringen? Bel ons: 0521 - 72 58 51

Actueel

Publicatie gedifferentieerde premie 2022

Op 1 september zijn de gedifferentieerde premies 2022 gepubliceerd. Indeling groot, midden en klein is veranderdDe grens tussen klein en middelgroot is gestegen van 10 maal het gemiddelde premieplichtige loon naar 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon. Het gemiddelde premieplichtige loon is voor de parameters van 2022 gesteld op € 35.300 (terugkijkend naar het jaar…

Lees verder

Publicatie gedifferentieerde premie 2021

Op 2 september zijn de gedifferentieerde premies 2021 gepubliceerd. Premie WGA 2021 Het gemiddeld premieniveau van de WGA stijgt in 2021 beperkt. Het gemiddelde percentage stijgt van 0,76% naar 0,78%. De mate waarin de premie van het ene jaar op het andere jaar muteert is afhankelijk van de ontwikkeling van de uitkeringslasten ten opzichte van…

Lees verder

Slapende dienstverbanden niet langer toegestaan

Slapende dienstverbanden zijn niet meer toegestaan om onder de transitievergoeding uit te komen. De Hoge Raad heeft dat besloten. Naar schatting zijn er in Nederland enkele duizenden langdurig zieke werknemers die zonder loondoorbetaling toch op papier in dienst blijven bij een werkgever. Na twee jaar ziekte krijgt een werknemer die nog steeds niet in staat…

Lees verder

UWV start onderzoek re-integratie WGA gerechtigden

Vanaf 1 oktober start UWV, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van ondersteuning van mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA), op hun weg naar re-integratie en werkhervatting. Mensen die tijdelijk of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn en daarom een uitkering hebben van UWV, hebben vaak moeite om een…

Lees verder

UWV verlaagt of schrapt IVA-uitkering voor enkele honderden mensen na onjuiste beoordeling

Het UWV heeft na een herbeoordeling alsnog de uitkering verlaagd of stopgezet voor enkele honderden mensen die eerder een IVA-uitkering kregen, omdat ze waren beoordeeld als volledig arbeidsongeschikt. Dit meldt het UWV dinsdag nadat in juni al werd gemeld dat de dossiers van 1.991 mensen opnieuw moesten worden beoordeeld. Een eerdere beoordeling door het Ondersteuningsteam…

Lees verder

Publicatie gedifferentieerde premie 2020

Op 2 september zijn de gedifferentieerde premies 2020 gepubliceerd. Kenmerken WGA Het gemiddeld premieniveau van de WGA stijgt in 2020 beperkt. Het gemiddelde percentage stijgt van 0,75% naar 0,76%. De mate waarin de premie van het ene jaar op het andere jaar muteert is afhankelijk van de ontwikkeling van de uitkeringslasten ten opzichte van het…

Lees verder

WGA Bankgarantie in plaats van WGA verzekering of UWV

In 2017 zijn WGA Vast en Flex samengevoegd. Werkgevers stonden voor de keuze om eigenrisico drager te blijven of terug te keren naar het UWV. Werkgevers die in 2017 hebben gekozen om voor het WGA risico eigenrisicodrager te blijven dan wel te worden, staan anno 2020 opnieuw voor de keuze om wel of geen eigenrisicodrager…

Lees verder

Loondoorbetaling bij ziekte & WIA

Het nieuwe wetsvoorstel beoogt  om de loondoorbetalingsverplichtingen voor de werkgevers duidelijker, makkelijker en goedkoper te maken. Eén van deze voorstellen is dat het medisch advies van de bedrijfsarts bij de toets op de re-integratie inspanningen leidend zal zijn. De verzekeringsarts zal dit advies niet langer ter discussie stellen waarmee een loonsanctie op medische gronden niet…

Lees verder

Vanaf 1 januari 2020 compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Het verschuldigd zijn van een transitievergoeding na een ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid wordt vaak als onrechtvaardig ervaren. Immers de werkgever heeft (veelal) al gedurende twee jaar het loon tijdens ziekte betaald en heeft kosten gemaakt gericht op de re-integratie van de werknemer in zijn bedrijf of bij een andere werkgever. Werkgevers worden daarom  gecompenseerd voor…

Lees verder