Meer informatie over uw Whk beschikking en toegewezen WGA & ZW uitkeringen? Bel ons: 0521 - 72 58 51

Financieel casemanagement

De Nederlandse sociale wetgeving is complex en moeilijk te doorgronden. Aandacht voor besparingsmogelijkheden, subsidiekansen en de juistheid van beschikkingen van het UWV en/of Belastingdienst zijn cruciaal voor ieder bedrijf. Er zijn vele geldstromen binnen de sociale zekerheid waarin in totaal miljarden omgaan. Voor elke onderneming gaat het al snel om 25% van de loonsom.

Een belangrijk onderdeel van ons onderzoek richt zich op de gedifferentieerde WHK premie ZW en WGA. Hierbij onderzoeken wij of de gedifferentieerde premie juist is en of een eventueel verhoogde gedifferentieerde premie terecht is. 

Een foutje in het premie percentage van de gedifferentieerde premie kan een enorme impact hebben op de verzuimschadelast. De praktijk wijst uit dat 12% van de beschikkingen niet juist zijn. Onze register casemanagers zijn in staat, op grond van een uitgebreide analyse, te onderzoeken of de beschikking juist is, wat er gedaan kan worden om de verzuimschadelast te verminderen en u te helpen bij de belangrijke beslissing of u beter in het publieke bestel kunt blijven, ernaar terugkeert, of juist beter eigenrisicodrager kunt worden.