Meer informatie over uw Whk beschikking en toegewezen WGA & ZW uitkeringen? Bel ons: 0521 - 72 58 51

Privacy & cookies

WGA Raadgevers verwerkt in het kader van haar werkzaamheden persoonsgegevens. Wij hechten waarde aan de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens.


Onze opdrachtgevers en haar (ex) werknemers moeten er vanuit kunnen gaan dat WGA Raadgevers zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens.

Onderstaand geven wij de kern van ons privacy beleid weer.

Het privacyreglement heeft als doel:

  • Inzicht te geven hoe WGA Raadgevers in het kader van haar dienstverlening omgaat met verwerken van persoonsgegevens;
  • Informatie te verschaffen aan personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. WGA Raadgevers verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van:
  • Herbeoordeling / bezwaar & beroepsprocedures inzake beoordelingen en uitspraken van het UWV waarbij de (ex) werkgever of (ex) werknemer is betrokken als belanghebbende, en welke aan WGA Raadgevers een opdracht is verstrekt hen te vertegenwoordigen.
  • Het opstellen van een Fit naar Pensioen rapportage in opdracht. Wanneer WGA Raadgevers persoonsgegevens verwerkt heeft de betrokkene waarvan gegevens worden verwerkt rechten ten aanzien van de verwerking. De belangrijkste rechten van betrokkene zijn:
  • Iedere betrokkene heeft het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van hem/haar verwerken en om onjuiste gegevens te laten aanpassen of verwijderen;
  • iedere betrokkene heeft het recht om gegevens die wij van betrokkene verwerken in te zien of te verbeteren;
  • iedere betrokkene heeft het recht om ‘vergeten te worden’ in onze systemen;
  • iedere betrokkene heeft het recht om een beroep te doen op beperking van de gegevens die wij van betrokkene verwerken;
  • iedere betrokkene heeft het recht op overdracht van zijn/haar de gegevens die wij van betrokkene verwerken (dataportabiliteit);
  • Iedere betrokkene heeft het recht om recht van bezwaar in te roepen op verwerking van zijn/haar gegevens. De privacywetgeving is volop in beweging. Indien op grond van wetgeving, jurisprudentie of onze bedrijfsactiviteiten veranderingen plaatsvinden, zullen wij onze privacy verklaring aan passen en publiceren op onze website.