Meer informatie over uw Whk beschikking en toegewezen WGA & ZW uitkeringen? Bel ons: 0521 - 72 58 51

Herbeoordeling, Bezwaar & Beroep

Als werknemers twee jaar ziek zijn, worden zij door het UWV beoordeeld en komen mogelijk in aanmerking voor een WGA-uitkering. Deze uitkeringen worden middels de gedifferentieerde WGA-premie weer in rekening gebracht bij de werkgever. Grote werkgevers (loonsom boven de € 3.370.000,-) betalen aanzienlijk meer premie dan de uitgekeerde WGA-uitkeringen en dat mogelijk voor de duur van 10 jaar. Door onze inzet proberen wij deze werknemers naar een andere uitkeringssituatie te brengen, die niet aan de werkgever wordt doorbelast. Hierin werken we samen met register arbeidsdeskundigen, expertise artsen, juristen en andere specialisten. WGA Raadgevers is door het UWV aangewezen als professioneel rechtshulpverlener en wordt door het UWV in het bezit gesteld van alle relevantie informatie op dossierniveau.

Deze dienstverlening bieden wij aan op basis van ‘no cure no pay’. Voor de opdrachtgever is er geen financiële belemmering om een dossier aan ons specialistisch team voor te leggen; bij een succesvol resultaat (in meer dan 80% van de voorgelegde dossiers) is er sprake van een win-winsituatie.